Kỳ quay thưởng #00280 ngày 06/09/2018

  Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Giải Nhất 4626 7 15.000.000
  Giải Nhì 3128 1701 13 6.500.000
  Giải Ba 5493 4616 4614 8 3.000.000
  Giải Khuyến Khích 1 x626 69 1.000.000
  Giải Khuyến Khích 2 xx26 502 100.000
Kỳ quay thưởng #00280 ngày 06/09/2018
Rate this post