Kỳ quay thưởng #00278 ngày 01/09/2018

  Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Giải Nhất 5452 2 15.000.000
  Giải Nhì 1409 5094 13 6.500.000
  Giải Ba 4081 6436 5440 4 3.000.000
  Giải Khuyến Khích 1 x452 69 1.000.000
  Giải Khuyến Khích 2 xx52 808 100.000
Kỳ quay thưởng #00278 ngày 01/09/2018
Rate this post