Kỳ quay thưởng #00277 ngày 30/08/2018

  Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Giải Nhất 6265 3 15.000.000
  Giải Nhì 9205 1852 10 6.500.000
  Giải Ba 9266 4419 8208 7 3.000.000
  Giải Khuyến Khích 1 x265 31 1.000.000
  Giải Khuyến Khích 2 xx65 468 100.000
Kỳ quay thưởng #00277 ngày 30/08/2018
Rate this post