Kỳ quay thưởng #00273 ngày 21/08/2018

  Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Giải Nhất 8763 6 15.000.000
  Giải Nhì 1551 7671 18 6.500.000
  Giải Ba 9036 3710 2203 3 3.000.000
  Giải Khuyến Khích 1 x763 77 1.000.000
  Giải Khuyến Khích 2 xx63 585 100.000
Kỳ quay thưởng #00273 ngày 21/08/2018
Rate this post