Kỳ quay thưởng #00272 ngày 18/08/2018

  Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Giải Nhất 2521 0 15.000.000
  Giải Nhì 9451 4231 4 6.500.000
  Giải Ba 1367 4406 7613 13 3.000.000
  Giải Khuyến Khích 1 x521 56 1.000.000
  Giải Khuyến Khích 2 xx21 421 100.000
Kỳ quay thưởng #00272 ngày 18/08/2018
Rate this post