Kỳ quay thưởng #00271 ngày 16/08/2018

  Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Giải Nhất 2969 6 15.000.000
  Giải Nhì 4426 3050 4 6.500.000
  Giải Ba 7239 3333 9390 21 3.000.000
  Giải Khuyến Khích 1 x969 160 1.000.000
  Giải Khuyến Khích 2 xx69 424 100.000
Kỳ quay thưởng #00271 ngày 16/08/2018
Rate this post