Kỳ quay thưởng #00268 ngày 09/08/2018

  Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Giải Nhất 5504 2 15.000.000
  Giải Nhì 3819 5549 25 6.500.000
  Giải Ba 7886 6610 8689 12 3.000.000
  Giải Khuyến Khích 1 x504 38 1.000.000
  Giải Khuyến Khích 2 xx04 358 100.000
Kỳ quay thưởng #00268 ngày 09/08/2018
Rate this post