Kỳ quay thưởng #00173 ngày 08/09/2018

09
11
12
24
35
43
15
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
0 51.566.176.200
Jackpot 2
0 4.688.394.550
Giải Nhất
8 40.000.000
Giải Nhì
755 500.000
Giải Ba
14208 50.000
Kỳ quay thưởng #00173 ngày 08/09/2018
Rate this post