Kỳ quay thưởng #00170 ngày 01/09/2018

02
08
20
21
28
36
05
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
0 46.296.717.600
Jackpot 2
0 4.102.899.150
Giải Nhất
12 40.000.000
Giải Nhì
657 500.000
Giải Ba
12026 50.000
Kỳ quay thưởng #00170 ngày 01/09/2018
Rate this post