Kỳ quay thưởng #00168 ngày 28/08/2018

02
10
15
31
39
48
23
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
0 43.233.200.400
Jackpot 2
0 3.762.508.350
Giải Nhất
7 40.000.000
Giải Nhì
510 500.000
Giải Ba
10940 50.000
Kỳ quay thưởng #00168 ngày 28/08/2018
Rate this post