Kỳ quay thưởng #00167 ngày 25/08/2018

10
11
15
32
40
48
27
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
0 41.260.462.050
Jackpot 2
0 3.543.315.200
Giải Nhất
4 40.000.000
Giải Nhì
515 500.000
Giải Ba
10508 50.000
Kỳ quay thưởng #00167 ngày 25/08/2018
Rate this post