Điều kiện vé trúng thưởng

Vé trúng thưởng phải thỏa mãn toàn bộ các điều kiện dưới đây:

  1. Do vietlot.longnh.com phát hành thông qua các thiết bị đầu cuối.
  2. Được ghi nhận trong Hệ thống dữ liệu của vietlot.longnh.com trước thời gian dừng bán vé của từng kỳ quay số mở thưởng theo quy định của Bộ Tài chính chậm nhất là 15 (mười lăm) phút trước giờ quay số mở thưởng.
  3. Không có ghi nhận đã hủy vé trong Hệ thống dữ liệu của vietlot.longnh.com.
  4. Đảm bảo các điều kiện về bảo mật của vietlot.longnh.com.
  5. Chưa có ghi nhận là đã trả thưởng trên hệ thống của vietlot.longnh.com.
  6. Còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định.
  7. Vé trúng thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa. Các thông tin trên vé trúng thưởng phải đảm bảo rõ ràng, chính xác và có thể đọc được.
  8. Trường hợp vé xổ số tự chọn số điện toán trúng thưởng bị rách rời được xác định là do các nguyên nhân khách quan nhưng vẫn còn đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu, tính xác thực của vé trúng thưởng, vé không thuộc đối tượng nghi ngờ gian lận, vị trí rách rời không ảnh hưởng đến các yếu tố để xác định trúng thưởng, người lĩnh thưởng hoặc Đại lý phải có đơn đề nghị Mega 6/45 xem xét phê duyệt trả thưởng theo quy định.