ĐĂNG KÝ LÀM ĐẠI LÝ

Thông tin cơ bản

Cá nhân Công ty 

Độc lập (Cửa hàng chỉ bán vé số) Bán kèm loại 1 (Điểm bán kết hợp) Bán kèm loại 2 (Quán café, tiệm tạp hóa) 

Địa chỉ của điểm bán dự kiến


Giới thiệu

Tôi thuê Tôi là chủ sở hữu