Cơ cấu giải thưởng Mega 6/55

Cơ cấu giải thưởng Mega 6/55
Rate this post

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ) Tỷ lệ trả thưởng

kế hoạch

Giải Jackpot 1
Trùng 6 số kết quả
quay số mở thưởng
(Tối thiểu 30 tỷ
và 
tích lũy)
34,47%
Giải Jackpot 2
Trùng 5 số kết quả
quay số mở thưởng  số đặc biệt
(Tối thiểu 03 tỷ
và tích lũy)
4,16%
Giải Nhất
Trùng 5 số kết quả
quay số mở thưởng
40.000.000 3.97%
Giải Nhì
Trùng 4 số kết quả
quay số mở thưởng
500.000 3.04%
Giải Ba
Trùng 3 số kết quả
quay số mở thưởng
50.000 6.36%
Tổng 55.00%

Ghi chú:    là các số trùng với kết quả quay số mở thưởng, không theo thứ tự
 là số đặc biệt

Lưu ý: 

– Trong trường hợp vé của người trúng thưởng trúng nhiều hạng giải thưởng thì người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng cao nhất.
– Trong trường hợp có nhiều người trúng thưởng giải Jackpot thì giải Jackpot được chia đều theo tỷ lệ giá trị tham gia dự thưởng của người trúng thưởng.
– Giá trị lĩnh thưởng của các giải thưởng từ Giải Nhất đến Giải Ba được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.

GIÁ TRỊ DỰ THƯỞNG CỦA BỘ SỐ (BAO)