Ngày quay thưởng tiếp theo 14/9/2018

Xổ số điện toán Mega 6/45

2018/09/14 18:00:00
Kết quả Mega 6/45
KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA 6/45

Kỳ quay thưởng #00335 ngày 12/09/2018

11
12
13
16
29
31
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot
0 29.419.428.500
Giải Nhất
17 10.000.000
Giải Nhì
1040 300.000
Giải Ba
17826 30.000
Kết quả Mega 6/45
KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA 6/45

Kỳ quay thưởng #00334 ngày 09/09/2018

08
14
18
21
44
45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot
0 27.522.500.500
Giải Nhất
14 10.000.000
Giải Nhì
1024 300.000
Giải Ba
17464 30.000
Kết quả Mega 6/45
KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA 6/45

Kỳ quay thưởng #00333 ngày 07/09/2018

08
10
11
28
42
45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot
0 25.630.550.500
Giải Nhất
27 10.000.000
Giải Nhì
1151 300.000
Giải Ba
18524 30.000
Kết quả Mega 6/45
KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA 6/45

Kỳ quay thưởng #00332 ngày 05/09/2018

05
06
22
27
34
37
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot
0 24.112.702.500
Giải Nhất
19 10.000.000
Giải Nhì
1033 300.000
Giải Ba
17819 30.000
Kết quả Mega 6/45
KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA 6/45

Kỳ quay thưởng #00331 ngày 02/09/2018

10
12
13
22
26
40
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot
0 22.424.074.500
Giải Nhất
21 10.000.000
Giải Nhì
768 300.000
Giải Ba
14328 30.000
Kết quả Mega 6/45
KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA 6/45

Kỳ quay thưởng #00330 ngày 31/08/2018

11
19
30
36
38
40
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot
0 20.898.326.500
Giải Nhất
22 10.000.000
Giải Nhì
871 300.000
Giải Ba
15498 30.000
Kết quả Mega 6/45
KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA 6/45

Kỳ quay thưởng #00329 ngày 29/08/2018

16
17
24
28
30
36
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot
0 19.222.545.000
Giải Nhất
17 10.000.000
Giải Nhì
1012 300.000
Giải Ba
15167 30.000
Kết quả Mega 6/45
KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA 6/45

Kỳ quay thưởng #00328 ngày 26/08/2018

01
03
11
12
22
36
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot
0 17.774.665.500
Giải Nhất
14 10.000.000
Giải Nhì
913 300.000
Giải Ba
15017 30.000
Kết quả Mega 6/45
KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA 6/45

Kỳ quay thưởng #00327 ngày 24/08/2018

03
22
25
29
33
40
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot
0 16.218.356.500
Giải Nhất
13 10.000.000
Giải Nhì
848 300.000
Giải Ba
14074 30.000
Kết quả Mega 6/45
KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA 6/45

Kỳ quay thưởng #00326 ngày 22/08/2018

15
17
18
33
34
44
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot
0 14.666.550.500
Giải Nhất
18 10.000.000
Giải Nhì
823 300.000
Giải Ba
14638 30.000
Kết quả Mega 6/45
KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA 6/45

Kỳ quay thưởng #00325 ngày 19/08/2018

16
18
28
36
37
45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot
0 13.176.212.000
Giải Nhất
25 10.000.000
Giải Nhì
888 300.000
Giải Ba
14540 30.000
Kết quả Mega 6/45
KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA 6/45

Kỳ quay thưởng #00324 ngày 17/08/2018

03
08
22
28
33
42
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot
1 16.109.307.500
Giải Nhất
33 10.000.000
Giải Nhì
958 300.000
Giải Ba
15602 30.000
Kết quả Mega 6/45
KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA 6/45

Kỳ quay thưởng #00323 ngày 15/08/2018

12
24
25
33
40
44
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot
0 14.830.706.500
Giải Nhất
18 10.000.000
Giải Nhì
853 300.000
Giải Ba
14849 30.000
Kết quả Mega 6/45
KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA 6/45

Kỳ quay thưởng #00322 ngày 12/08/2018

05
16
17
28
31
38
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot
0 13.334.071.500
Giải Nhất
24 10.000.000
Giải Nhì
912 300.000
Giải Ba
15111 30.000
Kết quả Mega 6/45
KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA 6/45

Kỳ quay thưởng #00321 ngày 10/08/2018

18
22
24
29
41
45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot
1 31.813.307.500
Giải Nhất
15 10.000.000
Giải Nhì
1069 300.000
Giải Ba
18117 30.000

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

logo-vanthanh

Xổ số điện toán Mega 6/55

2018/09/13 18:00:00
Kết quả Mega 6/55
KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA 6/55

Kỳ quay thưởng #00174 ngày 11/09/2018

13
17
28
42
45
49
50
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
0 53.696.842.500
Jackpot 2
0 4.688.394.550
Giải Nhất
11 40.000.000
Giải Nhì
595 500.000
Giải Ba
13502 50.000
Kết quả Mega 6/55
KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA 6/55

Kỳ quay thưởng #00173 ngày 08/09/2018

09
11
12
24
35
43
15
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
0 51.566.176.200
Jackpot 2
0 4.688.394.550
Giải Nhất
8 40.000.000
Giải Nhì
755 500.000
Giải Ba
14208 50.000
Kết quả Mega 6/55
KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA 6/55

Kỳ quay thưởng #00172 ngày 06/09/2018

04
11
15
21
24
27
07
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
0 49.962.814.050
Jackpot 2
0 4.510.243.200
Giải Nhất
9 40.000.000
Giải Nhì
587 500.000
Giải Ba
11881 50.000
Kết quả Mega 6/55
KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA 6/55

Kỳ quay thưởng #00171 ngày 04/09/2018

08
18
20
29
34
37
51
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
0 48.210.550.500
Jackpot 2
0 4.315.547.250
Giải Nhất
6 40.000.000
Giải Nhì
687 500.000
Giải Ba
13747 50.000
Kết quả Mega 6/55
KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA 6/55

Kỳ quay thưởng #00170 ngày 01/09/2018

02
08
20
21
28
36
05
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
0 46.296.717.600
Jackpot 2
0 4.102.899.150
Giải Nhất
12 40.000.000
Giải Nhì
657 500.000
Giải Ba
12026 50.000
Kết quả Mega 6/55
KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA 6/55

Kỳ quay thưởng #00169 ngày 30/08/2018

05
22
28
42
49
54
36
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
0 44.848.312.950
Jackpot 2
0 3.941.965.300
Giải Nhất
9 40.000.000
Giải Nhì
498 500.000
Giải Ba
10720 50.000
Kết quả Mega 6/55
KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA 6/55

Kỳ quay thưởng #00168 ngày 28/08/2018

02
10
15
31
39
48
23
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
0 43.233.200.400
Jackpot 2
0 3.762.508.350
Giải Nhất
7 40.000.000
Giải Nhì
510 500.000
Giải Ba
10940 50.000
Kết quả Mega 6/55
KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA 6/55

Kỳ quay thưởng #00167 ngày 25/08/2018

10
11
15
32
40
48
27
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
0 41.260.462.050
Jackpot 2
0 3.543.315.200
Giải Nhất
4 40.000.000
Giải Nhì
515 500.000
Giải Ba
10508 50.000
Kết quả Mega 6/55
KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA 6/55

Kỳ quay thưởng #00166 ngày 23/08/2018

14
18
27
38
39
53
02
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
0 39.404.614.350
Jackpot 2
0 3.337.109.900
Giải Nhất
13 40.000.000
Giải Nhì
522 500.000
Giải Ba
10784 50.000
Kết quả Mega 6/55
KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA 6/55

Kỳ quay thưởng #00165 ngày 21/08/2018

09
12
14
23
32
46
31
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
0 38.068.041.000
Jackpot 2
0 3.188.601.750
Giải Nhất
6 40.000.000
Giải Nhì
693 500.000
Giải Ba
13375 50.000
Kết quả Mega 6/55
KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA 6/55

Kỳ quay thưởng #00164 ngày 18/08/2018

07
33
36
39
51
55
11
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
0 36.370.625.250
Jackpot 2
1 3.156.157.700
Giải Nhất
10 40.000.000
Giải Nhì
428 500.000
Giải Ba
9445 50.000
Kết quả Mega 6/55
KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA 6/55

Kỳ quay thưởng #00163 ngày 16/08/2018

06
10
34
46
48
51
47
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
0 34.965.205.950
Jackpot 2
1 3.140.259.400
Giải Nhất
13 40.000.000
Giải Nhì
386 500.000
Giải Ba
8437 50.000
Kết quả Mega 6/55
KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA 6/55

Kỳ quay thưởng #00162 ngày 14/08/2018

29
30
36
38
45
52
46
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
0 33.702.871.350
Jackpot 2
1 3.596.064.250
Giải Nhất
11 40.000.000
Giải Nhì
428 500.000
Giải Ba
9642 50.000
Kết quả Mega 6/55
KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA 6/55

Kỳ quay thưởng #00161 ngày 11/08/2018

16
17
31
33
42
44
14
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
0 32.194.626.150
Jackpot 2
0 3.428.481.450
Giải Nhất
16 40.000.000
Giải Nhì
393 500.000
Giải Ba
8283 50.000
Kết quả Mega 6/55
KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA 6/55

Kỳ quay thưởng #00160 ngày 09/08/2018

24
29
32
33
49
55
09
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
0 31.059.648.300
Jackpot 2
0 3.302.372.800
Giải Nhất
13 40.000.000
Giải Nhì
357 500.000
Giải Ba
7708 50.000

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

logo-vanthanh

Xổ số tự chọn số điện toán Max 4D

2018/09/13 18:00:00
Kết quả Max 4D
KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00282 ngày 11/09/2018

 • Giải Nhất
  • 3
  • 2
  • 0
  • 3
  Giải Nhì
  • 8
  • 1
  • 5
  • 6
  • 2
  • 1
  • 3
  • 6
 • Giải Ba
  • 7
  • 4
  • 2
  • 0
  • 7
  • 7
  • 2
  • 5
  • 8
  • 9
  • 0
  • 9
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 2
  • 0
  • 3
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 0
  • 3
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 3203 1 15.000.000
Giải Nhì 8156 2136 14 6.500.000
Giải Ba 7420 7725 8909 14 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x203 30 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx03 326 100.000
Kết quả Max 4D
KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00281 ngày 08/09/2018

 • Giải Nhất
  • 8
  • 0
  • 3
  • 1
  Giải Nhì
  • 5
  • 3
  • 3
  • 7
  • 8
  • 0
  • 7
  • 7
 • Giải Ba
  • 2
  • 4
  • 2
  • 2
  • 0
  • 4
  • 6
  • 5
  • 7
  • 0
  • 8
  • 3
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 0
  • 3
  • 1
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 3
  • 1
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 8031 0 15.000.000
Giải Nhì 5337 8077 8 6.500.000
Giải Ba 2422 0465 7083 10 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x031 29 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx31 478 100.000
Kết quả Max 4D
KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00280 ngày 06/09/2018

 • Giải Nhất
  • 4
  • 6
  • 2
  • 6
  Giải Nhì
  • 3
  • 1
  • 2
  • 8
  • 1
  • 7
  • 0
  • 1
 • Giải Ba
  • 5
  • 4
  • 9
  • 3
  • 4
  • 6
  • 1
  • 6
  • 4
  • 6
  • 1
  • 4
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 6
  • 2
  • 6
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 2
  • 6
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 4626 7 15.000.000
Giải Nhì 3128 1701 13 6.500.000
Giải Ba 5493 4616 4614 8 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x626 69 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx26 502 100.000
Kết quả Max 4D
KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00279 ngày 04/09/2018

 • Giải Nhất
  • 5
  • 1
  • 2
  • 5
  Giải Nhì
  • 8
  • 0
  • 9
  • 3
  • 0
  • 7
  • 6
  • 9
 • Giải Ba
  • 3
  • 6
  • 6
  • 2
  • 3
  • 3
  • 0
  • 9
  • 1
  • 0
  • 1
  • 3
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 1
  • 2
  • 5
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 2
  • 5
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 5125 8 15.000.000
Giải Nhì 8093 0769 3 6.500.000
Giải Ba 3662 3309 1013 119 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x125 90 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx25 797 100.000
Kết quả Max 4D
KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00278 ngày 01/09/2018

 • Giải Nhất
  • 5
  • 4
  • 5
  • 2
  Giải Nhì
  • 1
  • 4
  • 0
  • 9
  • 5
  • 0
  • 9
  • 4
 • Giải Ba
  • 4
  • 0
  • 8
  • 1
  • 6
  • 4
  • 3
  • 6
  • 5
  • 4
  • 4
  • 0
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 4
  • 5
  • 2
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 5
  • 2
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 5452 2 15.000.000
Giải Nhì 1409 5094 13 6.500.000
Giải Ba 4081 6436 5440 4 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x452 69 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx52 808 100.000
Kết quả Max 4D
KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00277 ngày 30/08/2018

 • Giải Nhất
  • 6
  • 2
  • 6
  • 5
  Giải Nhì
  • 9
  • 2
  • 0
  • 5
  • 1
  • 8
  • 5
  • 2
 • Giải Ba
  • 9
  • 2
  • 6
  • 6
  • 4
  • 4
  • 1
  • 9
  • 8
  • 2
  • 0
  • 8
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 2
  • 6
  • 5
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 6
  • 5
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 6265 3 15.000.000
Giải Nhì 9205 1852 10 6.500.000
Giải Ba 9266 4419 8208 7 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x265 31 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx65 468 100.000
Kết quả Max 4D
KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00276 ngày 28/08/2018

 • Giải Nhất
  • 6
  • 0
  • 9
  • 3
  Giải Nhì
  • 7
  • 0
  • 7
  • 7
  • 5
  • 7
  • 7
  • 9
 • Giải Ba
  • 0
  • 8
  • 0
  • 4
  • 2
  • 6
  • 6
  • 4
  • 5
  • 8
  • 0
  • 3
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 0
  • 9
  • 3
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 9
  • 3
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 6093 17 15.000.000
Giải Nhì 7077 5779 40 6.500.000
Giải Ba 0804 2664 5803 6 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x093 22 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx93 359 100.000
Kết quả Max 4D
KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00275 ngày 25/08/2018

 • Giải Nhất
  • 3
  • 3
  • 7
  • 0
  Giải Nhì
  • 8
  • 3
  • 7
  • 6
  • 2
  • 0
  • 0
  • 2
 • Giải Ba
  • 6
  • 7
  • 1
  • 5
  • 6
  • 7
  • 2
  • 2
  • 9
  • 2
  • 1
  • 7
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 3
  • 7
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 7
  • 0
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 3370 9 15.000.000
Giải Nhì 8376 2002 143 6.500.000
Giải Ba 6715 6722 9217 11 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x370 54 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx70 421 100.000
Kết quả Max 4D
KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00274 ngày 23/08/2018

 • Giải Nhất
  • 4
  • 6
  • 6
  • 8
  Giải Nhì
  • 4
  • 6
  • 2
  • 9
  • 6
  • 3
  • 9
  • 4
 • Giải Ba
  • 2
  • 8
  • 7
  • 3
  • 2
  • 6
  • 9
  • 3
  • 4
  • 4
  • 6
  • 3
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 6
  • 6
  • 8
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 6
  • 8
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 4668 2 15.000.000
Giải Nhì 4629 6394 1 6.500.000
Giải Ba 2873 2693 4463 13 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x668 132 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx68 662 100.000
Kết quả Max 4D
KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00273 ngày 21/08/2018

 • Giải Nhất
  • 8
  • 7
  • 6
  • 3
  Giải Nhì
  • 1
  • 5
  • 5
  • 1
  • 7
  • 6
  • 7
  • 1
 • Giải Ba
  • 9
  • 0
  • 3
  • 6
  • 3
  • 7
  • 1
  • 0
  • 2
  • 2
  • 0
  • 3
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 7
  • 6
  • 3
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 6
  • 3
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 8763 6 15.000.000
Giải Nhì 1551 7671 18 6.500.000
Giải Ba 9036 3710 2203 3 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x763 77 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx63 585 100.000
Kết quả Max 4D
KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00272 ngày 18/08/2018

 • Giải Nhất
  • 2
  • 5
  • 2
  • 1
  Giải Nhì
  • 9
  • 4
  • 5
  • 1
  • 4
  • 2
  • 3
  • 1
 • Giải Ba
  • 1
  • 3
  • 6
  • 7
  • 4
  • 4
  • 0
  • 6
  • 7
  • 6
  • 1
  • 3
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 5
  • 2
  • 1
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 2
  • 1
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 2521 0 15.000.000
Giải Nhì 9451 4231 4 6.500.000
Giải Ba 1367 4406 7613 13 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x521 56 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx21 421 100.000
Kết quả Max 4D
KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00271 ngày 16/08/2018

 • Giải Nhất
  • 2
  • 9
  • 6
  • 9
  Giải Nhì
  • 4
  • 4
  • 2
  • 6
  • 3
  • 0
  • 5
  • 0
 • Giải Ba
  • 7
  • 2
  • 3
  • 9
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
  • 9
  • 3
  • 9
  • 0
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 9
  • 6
  • 9
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 6
  • 9
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 2969 6 15.000.000
Giải Nhì 4426 3050 4 6.500.000
Giải Ba 7239 3333 9390 21 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x969 160 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx69 424 100.000
Kết quả Max 4D
KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00270 ngày 14/08/2018

 • Giải Nhất
  • 4
  • 0
  • 0
  • 7
  Giải Nhì
  • 5
  • 1
  • 5
  • 0
  • 7
  • 9
  • 9
  • 3
 • Giải Ba
  • 6
  • 4
  • 0
  • 9
  • 5
  • 3
  • 6
  • 3
  • 1
  • 5
  • 9
  • 5
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 0
  • 0
  • 7
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 0
  • 7
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 4007 2 15.000.000
Giải Nhì 5150 7993 2 6.500.000
Giải Ba 6409 5363 1595 24 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x007 37 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx07 528 100.000
Kết quả Max 4D
KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00269 ngày 11/08/2018

 • Giải Nhất
  • 1
  • 5
  • 2
  • 1
  Giải Nhì
  • 7
  • 9
  • 9
  • 8
  • 5
  • 6
  • 8
  • 2
 • Giải Ba
  • 1
  • 7
  • 6
  • 9
  • 8
  • 7
  • 8
  • 2
  • 9
  • 9
  • 3
  • 0
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 5
  • 2
  • 1
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 2
  • 1
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 1521 15 15.000.000
Giải Nhì 7998 5682 4 6.500.000
Giải Ba 1769 8782 9930 6 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x521 31 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx21 640 100.000
Kết quả Max 4D
KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00268 ngày 09/08/2018

 • Giải Nhất
  • 5
  • 5
  • 0
  • 4
  Giải Nhì
  • 3
  • 8
  • 1
  • 9
  • 5
  • 5
  • 4
  • 9
 • Giải Ba
  • 7
  • 8
  • 8
  • 6
  • 6
  • 6
  • 1
  • 0
  • 8
  • 6
  • 8
  • 9
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 5
  • 0
  • 4
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 0
  • 4
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 5504 2 15.000.000
Giải Nhì 3819 5549 25 6.500.000
Giải Ba 7886 6610 8689 12 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x504 38 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx04 358 100.000

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

logo-vanthanh

ĐƠN VỊ HỢP TÁC